Ekologisk hållbarhet - ett jobb för alla

Det pratas mycket om hållbar utveckling i dag. Hållbar utveckling kan definieras som att vi som lever här i dag måste tänka långsiktigt och leva på ett sätt som inte förstör kommande generationers möjligheter till ett bra liv.

Nickolina Burvall, verksamhetsutvecklare Region NOrrland

Nickolina Burvall arbetar som verksamhetsutvecklare i föreningen Norra Västerbotten och Piteå/Älvsbyn. Nu vill hon få igång ett engagemang kring energianvändningen i flerbostadshus.

– Med tanke på att uppvärmning av byggnader står för en stor andel av energianvändningen i Sverige är det ett viktigt område att arbeta med.

Energiförbrukningskostnaderna berör hyrorna, så även underhåll och renoveringskostnader, vi tar gärna dessa diskussioner med fastighetsägare och politiker i samarbete med medlemmar och intresserade hyresgäster.

På vilket sätt kan den enskilde hyresgästen påverka energianvändandet i den fastighet som man bor i?

Genom kollektiv påverkan kan man göra sin röst mer hörd. Att få hyresvärden mer uppmärksammad och få veta att hyresgästen faktiskt bryr sig om sitt boende är viktigt många gånger för en hyresvärd att få höra. Det är hyresgästerna som bäst vet hur förhållandena ser ut i sitt bostadsområde eller den enskilda lägenheten. Om hyresgästerna går ihop och lägger fram vettiga energibesparingsförslag till sin hyresvärd är det ofta uppskattat och på sikt brukar det ge  hyresgästen något tillbaka, vilket varierar beroende på åtgärder och utgångsläge. Visst varierar detta beroende på vilken hyresvärd man har men det är då Hyresgästföreningen är bra att ha till sin hjälp. Besvärliga hyresvärdar kan behöva bearbetas lite mer, det hjälper vi gärna till med!

Hur gör de som vill engagera sig?

– De får väldigt gärna ringa eller maila mig så får vi stämma av vilken typ av hjälp eller stöd som behövs.  Vilka planer eller problem som finns och utifrån det ge det material och tips som kan behövas.

Är du intresserad, tveka inte att kontakta Nickolina på: nickolina.burvall@hyresgastforeningen.se Telefon: 010-459 18 07

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.