Drygt 1,2 miljoner kronor tillbaka till våra medlemmar

Hyresgästföreningen Norrland summerar ett mycket positivt 2015 med ökat antal medlemmar, ökat antal förtroendevalda och aktiva medlemmar, men också mycket goda resultat i de juridiska ärenden som vi fört för våra medlemmars räkning.

Hyresgästföreningens medlemmar i Norrland har under 2015 fått hjälp av juridikenheten i olika boendetvister där vi sammanlagt sparat in 1.241 628 kronor  i de cirka 180 ärendena. Fördelat på de olika länen såg det ut så här: Jämtland/Härjedalen: 233 390 kr, Västernorrland: 141 587 kr, Västerbotten: 470 043 kr, Norrbotten: 396 608 kr

- Det känns bra att vi kunnat hjälpa våra medlemmar att få rätt i dessa tvister och visa att vi med vår kompetens kan göra skillnad och skapa medlemsnytta, säger Niclas Sundell, chefsjurist Hyresgästföreningen Norrland.

Norrland som region ökade sitt medlemstal med 325 personer och hade 37 227 medlemmar vid årsskiftet. Södra Västerbotten är den förening i Norrland som har den största ökningen av medlemsantalet. + 197 medlemmar. Totalt sett i landet är vi 534 765 medlemmar. Över en halv miljon alltså!

Kerstin Granberg Lundberg, ordförande i södra Västerbotten märkte att engagemanget ökade när man startade upp en lokal hyresgästförening.

- När Hyresgästföreningen kom närmare de boende så hörde fler hyresgäster av sig med allt ifrån tvättider, kallt i lägenheten, cykelstölder och trafikproblem. Förutom att få hjälp med sådana frågor blir man del i en trevlig gemenskap.

Sari Vainonen Lundgren, enhetschef för Medlemsutveckling tror också att fler aktiviteter på många orter och i bostadsområden lockat fler att bli medlemmar.

- Vi har också en bra servicekultur och bra tillgänglighet som gör att våra medlemmar får en snabb återkoppling i de frågor de har.

Även antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar ökade under 2015. Vid årsskiftet var vi uppe i 563 förtroendevalda och hela 739 förtroendevalda och aktiva medlemmar.
Regionordföranden Lillemor Göranson gläds över att den positiva utvecklingen:

- Med den bostadskris som råder och den heta bostadspolitiska debatt som förs känner vi ett stort ansvar i uppdraget att företräda våra drygt 37 000 medlemmar i regionen. Vi är geografiskt en stor region, men det finns ett fantastiskt glöd i organisationen att arbeta för den så viktiga frågan som boendet är. Jag tycker mig möta allt fler som inte bara ser ett medlemsskap hos oss som något viktigt för sin egen del, utan för att man vill fortsatt ha kvar en stark part i hyresförhandlingarna. Man värnar om hyresrätten som boendeform och förhandlingssystemet, helt enkelt, avslutar Lillemor Göranson.

Ordförande Kerstin Granberg Lundberg och chefsjurist Niclas Sundell är båda glada över region Norrlands postitiva resultat.