Dålig samordning av samhällsomvandlingen

I en rapport från Riksrevisionen får såväl regeringen som gruvjätten LKAB kritik för hanteringen av stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare kommuner. Enligt rapporten måste bland annat omfattningen av det statliga och kommunala åtagandet i samhällsomvandlingen klargöras. Vidare säger man att ägarrollen ska samordnas med ansvaret inom övriga politikområden som har bäring på stadsomvandlingen.

Fastighetsbolagets turordning vid uthyrning

LKAB bedömer att det kommer finnas ett nyare och ett äldre bostadsbestånd, i olika storlekar och standard, att flytta till. Av LKAB Fastigheters uthyrningspolicy framgår följande turordning:

  1. Förfrågan från LKAB:s personalavdelning.
  2. LKAB Fastigheters hyresgäster som har besittningsskydd och som berörs av samhällsomvandlingen i den turordning respektive bostadsområde påverkas.
  3. Plats i kön via intresseanmälan.

Vi konstaterar nu att LKAB Fastigheter avser att sälja en del av sitt bestånd, bland annat en del äldre lägenheter med lägre hyror. Detta kommer då naturligtvis att försvåra LKAB Fastigheters möjligheter att ge förtur till dem som drabbas av stadsomvandlingen.

Vi konstaterar också att de allmännyttiga bostadsföretagen på dessa orter, Kirunabostäder och TOP bostäder, inte ger någon förtur till de människor som måste flytta på grund av stadsomvandlingen. Detta trots att bolagen ägs av kommunerna och ytterst styrs av ägardirektiv som beslutas i respektive fullmäktigeförsamling.

Inga bostäder till rimlig kostnad

Totalt sett gör vi bedömningen att det absolut inte kommer att finnas tillgång till äldre lägenheter med rimliga hyror för dem som drabbas av stadsomvandlingen.

För att återgå till Riksrevisionens rapport som anser att omfattningen av det statliga och kommunala åtagande i samhällsomvandlingen måste klargöras.

Klargöras? Tyvärr verkar det som om LKAB, staten och kommunerna tycker det är fullt rimligt att de människor vars hem och ekonomi påverkas får ta konsekvenserna. Nu ser vi att förtur till det äldre beståndet, där hyrorna ligger på en rimligare nivå, inte kommer att fungera. Det som då återstår är endast en trappning av hyran, med en försämrad privatekonomi som följd. Detta är uppenbarligen helt ok för såväl bolaget som staten och kommunerna.

Tyvärr har samordningen av frågor som rör stadsomvandlingen hittills varit under all kritik.

Gun Isaxon Ordförande Hyresgästföreningen Gällivare 
Niclas Emmoth Ordförande Hyresgästföreningen Kiruna

 

Bli medlem nu, från 80 kronor i månaden