Nyttan med allmännyttan

Hyresgästföreningen genomför under 2017/2018 ett antal bostadskongresser över landet. Den 20 oktober går Bostadskongressen Luleå 2017 av stapeln på Kulturens hus i Luleå. Temat för dagen är ”nyttan med allmännyttan” och deltar gör bland andra Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Bostadsbristen slår hårt mot utsatta grupper i samhället och bland annat för att uppmärksamma detta genomförs alltså en heldag om bostadsfrågor med ett socialt perspektiv. 

Inbjudna åhörare är förtroendevalda inom Hyresgästföreningen, bostadsbolag, politiker, PRO och studenter samt tjänstemän från kommuner, regionen, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen. Dessutom medverkar ideella organisationer såsom Rädda Barnen och Kvinnojouren. 

Hyresgästföreningen i Luleå står som värdar och deltar i planeringen av arrangemanget tillsammans med tjänstemän. 

Föredrag med nationellt perspektiv

Under förmiddagen hålls olika föredrag med ett nationellt perspektiv. Då talar bland andra SABO:s Hanna Larsson, expert på bostadspolitik. Dessutom berättar Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin om organisationens rapport, En plats att kalla hemma, som ger en röst till barn och föräldrar som är drabbade av hemlöshet. 

Under eftermiddagen blir det paneldebatt med mera regional prägel. Där deltar kommunalrådet Niklas Nordström (S), fastighetsägarnas Peter Sörman, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Mattias Karlsson (M), styrelseledamot Lulebo samt Gunnar Tåhlin, vd Galären. 

Moderator under dagen är välkände Sverker Olofsson, vilket garanterar bra spänst i diskussionerna. 

I anslutning till kongressen kommer deltagande organisationer att erbjudas plats för montrar, där de kan visa upp sina respektive verksamheter. 

Bostadskongressen kommer att webbsändas via Hyresgästföreningens youtube-kanal.

Intresserad att veta mer om dagen, så kan du kontakta Anders Rubensson