Barnfamiljer vräks från sina hem

Sverige har en nollvision för barnvräkningar. Men, enligt statistik från Kronofogden förekom under 2018 vräkningar av barnfamiljer i samtliga av de fyra nordligaste länen.

Förra året vräktes totalt 247 barnfamiljer i landet, 36 fler än 2017, enligt färska siffror från Kronofogden. Antalet berörda barn ökade också från färre än 400 till närmare 450, trots att Sverige sedan 2008 har haft en nollvision för barnvräkningar, skriver tidningen Hem & Hyra.

Lillemor Göranson ordförande Region Norrland– Det är helt oacceptabelt att familjer där det finns barn vräks från sina hem. Inte ett enda barn ska behöva drabbas, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen region Norrland.

– Vräkningar handlar ofta om obetalda hyror och därför vill jag uppmana alla som märker att de ligger efter med hyran att ta kontakt med sin hyresvärd så snart som möjligt. Hyresvärden har också ett ansvar

Antal barn berörda av verkställd avhysning 2018
Norrbotten: 2
Västerbotten: 1
Västernorrland: 7
Jämtland: 3