År 2016 - ett bra år för Hyresgästföreningen Region Norrland

Försvaret av allmännyttan, opinionsbildning för att hålla marknadshyrorna stången och medlemsnytta för miljontals kronor. Det är några av godbitarna ur verksamhetsberättelsen för 2016 som fullmäktige fick ta del av den 22 april.

Förhandling

Regionens förhandlingsenhet har förhandlat och hållit hyrorna nere för över 120 000 hushåll/lägenheter. Under året har starka krafter agerat för att skrota förhandlingssystemet och införa marknadshyror. Det har därför bedrivit en målinriktad opinionsbildning. Vi har på olika sätt pekat på de förödande konsekvenser som marknadshyror skulle få för människor och samhälle. En utmaning har varit att försvara allmännyttan.

Juridik

Den juridiska enheten har sparat/tjänat cirka 1,8 miljoner kronor till medlemmarna genom juridisk hjälp. De tvister mellan medlemmar och hyresvärdar som inte kan lösas genom rådgivning förs över till regionen och handläggs av någon av våra duktiga ärendehandläggare eller jurister. Under 2016 var antalet medlemsärenden i Norrland 1 459 stycken.

Opinionsbildning

Det bostadspolitiska nätverket som bildades för två år sedan, har under året arbetat flitigt med de lokala bostadspolitiska programmen. Föreningarna kartlägger hur bostadssituationen ser ut i deras föreningsområde. Programmen är den strategiska vägvisaren som pekar ut de prioriterade aktiviteterna som varje förening ska göra för att bedriva påverkansarbete lokalt ute i kommunerna.

När vi summerar verksamhetsåret 2016 kan vi konstatera att både förtroendevalda och andra aktiva medlemmar har visat ett stort engagemang när det gäller att driva på i viktiga frågor för både dagens hyresgäster och de som inte fått möjlighet att skaffa sig någon egen bostad.

 

 

Regionstyrelsen region Norrland. Från väster: Från vänster:Lars-Eric Englund, Boden. Sören Lejon, Luleå. Nicklas Emmoth, Kiruna. Maud Norberg, Skellefteå. Helen Tolf, Kvissleby. Christer Svensson, Umeå. Lillemor Göranson, Timrå. Ann-Chathrin Lindberg, Piteå. Margareta Nordin, Kramfors. Leif Hedvall, Boliden. Annki Strömberg, Östersund. Gertrud Nygren, Östersund samt Lars Baudin, Luleå. På bilden saknas Kerstin Granberg Lundgren, Umeå.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.