All in - sopsortering 2017 - 2018

Nu ska östersundsborna bli bättre på att sopsortera. Enligt en undersökning visar det sig att närmare 70 % av innehållet i östersundsbornas soppåsar är felsorterade. Minst 50 % av soporna skulle kunna återvinnas.

Den 10 oktober startade kampanjen "Vinn vinn - Sopsortering!" där två bostadsområden i Östersund utmanar varandra i sopsortering. Syftet är bland annat att öka kunskapsnivån kring sopsortering. 

De två bostadsområdena är kvarteret Väghyveln på Körfältet och kvarteret Ardennerna i Torvalla.

Överfull soptunnaÖstersunds kommun har kontrollerat vad som finns i soppåsarna från respektive område och nu går alltså startskottet för förbättringar. Förhoppningen är att när projektet avslutas på försommaren 2018 kommer soporna att vara mycket bättre sorterade. Och då avslöjas också vilket bostadsområde som har gjort den största förbättringen. 

Inom ramen för det så kallade boinflytandearbetet har Hyresgästföreningen under åren tagit emot önskemål från hyresgästerna om ett ökat fokus på miljöfrågan. Rent konkret har det ofta handlat om hur man kan jobba för att förbättra kunskapsnivån gällande själva sopsorteringen ute i bostadsområdena.

I projektet ingår Hyresgästföreningen, Östersunds kommun, Östersundshem, Rikshem och Lundstams. Östersundshem äger kvarteret Ardennern i Torvalla och Rikshem äger kvarteret Väghyveln på Körfältet. Lundstams samlar bland annat in förpackningar och tidningar i Östersund.

För mer information:
Kåre Karlsson (kvarteret Väghyveln), 070-685 44 92
Yvonne Persson (kvarteret Ardennern), 076-777 12 48
Clas Alenius, verksamhetsutvecklare, 072-505 04 78