Hyresrätten får hela Sverige att växa

Vi hoppas att Centerpartiet vill driva en politik även för oss hyresgäster. Det bor cirka 3 miljoner människor i Sveriges 1,5 miljoner hyresrätter, det motsvarar cirka var 3e väljare.

Kronobergs län är inget undantag. Precis som i många andra regioner är hyresrätten den vanligaste bostadsformen och i Kronobergs län utgör hyresrätter 34 % av hela bostadsbeståndet. Det motsvarar 29 938 hushåll.

För att hela Sverige ska fortsätta utvecklas och skapa möjligheter för arbete och studier måste hyresrätten bevaras. Hyresrätten ökar flexibiliteten på bostadsmarknaden vilket möjliggör en dynamisk arbetsmarknad där människor vågar ta steget att anta nya utmaningar på nya platser.

Idag driver Centerpartiet en politik som ökar skattesubventionen av bostadsrätter. Genom att sänka REA-vinstskatten växer klyftan mellan ägt och hyrt boende ytterligare, istället för att minska motsättningarna och ta bort ränteavdraget som främst gynnar högbelånade i storstäder.  

Idag längtar över 213 000 unga vuxna efter att få sitt första egna hem. En undersökning genomförd av Hyresgästföreningen visar att unga som bor hemma är drabbade både av större ekonomisk utsatthet och högre arbetslöshet än unga med eget boende. Många unga saknar dessutom kapital för att köpa en bostadsrätt och därför är hyresrätten ett viktigt verktyg för att de som står utanför bostadsmarknaden ska få sitt första boende, men också sitt första jobb.

I regioner med långa avstånd kan tillgängligheten på hyresrätter vara avgörande för att människor ska våga ta ett jobb i en annan region eller studera i en mindre stad. Hyresrätt är ett boende som både ger trygghet och flexibilitet samt ökar valfriheten.

För att hela Sverige ska växa måste hyresrätten bevaras och bli fler!

 

Vill du ta del av nya rapporter från Hyresgästföreningen?

Hyresgästföreningen arbetar ständigt med att analysera och utvärdera bostadsmarknaden. Vartannat år släpper vi rapporten ”Unga vuxna på bostadsmarknaden” och i höst kommer en uppdaterad rapport om läget för unga i landet. Vi jobbar även med att undersöka hur stöd till förstagångsköpare påverkar bostadspriserna i andra länder.

Vi kommer endast kontakta dig när vi släpper nya rapporter, bjuder in till seminarier eller liknande. Vi är sparsamma i antal mejl och behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.