Fasad
Alexandra de León

Stubor i Växjö vill höja hyran med 12 procent

Studentbostäder i Växjö AB (Stubor) kallar till förhandling om nästa års hyror och vill få igenom en höjning med 12 procent från årsskiftet. Något som Hyresgästföreningen inte är beredda att acceptera.

Nu startar den årliga hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Stubor. Bolaget har meddelat att man vill höja hyrorna med 12 procent från den 1 januari. Kravet är baserat på kostnader för bland annat underhåll samt samhällsekonomins utveckling.

Hyresgästföreningen pekar på att kravet är för högt och menar att det inte är rimligt att hela kostnadsökningen för bolaget ska bäras av hyresgästerna, som i det här fallet bland annat består av studenter.

- Vi kommer inte acceptera att hyrorna höjs mer än nödvändigt. Fastighetsbranschen har haft många goda år kantade av låga räntor och energipriser. Vår uppgift är att värna och slå vakt om att hyresgästerna får en rimlig hållbar, stabil och förutsägbar hyresutveckling, säger förhandlare på Hyresgästföreningen, Lida Zezovska, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

- Årets hyresförhandlingar ska föras mot bakgrund av trepartsöverenskommelsen. Vilket innebär att förhandlingen ska vara tillbakablickande, vi tittar på vilka förändringar som skett de senaste tre åren i stället för att diskutera prognoser om framtiden, säger Lida Zezovska.

För mer information, kontakta:

Namn: Lida Zezovska
E-post: lida.zezovska@hyresgastforeningen.se
Telefon: 0104592196