Stockholms stadshus
Hyresgästföreningen

Stockholms stads hyresgästföreningar kräver svar

I samband med Stockholm stads budgetfullmäktige 17 november kommer Stockholms stads hyresgästföreningar att uppvakta Stockholms stads politiker utanför stadshuset. Hyresgästföreningen tycker att den föreslagna grönblåa budgeten saknar en hel del skrivningar som skulle bidra till ett mer tryggt och hållbart Stockholm.

Hyresgästföreningen kräver stopp för ombildningarna och utförsäljningar av hyresrätter. Hyresrätten behöver värnas för stadens nuvarande och framtida hyresgästers skull.

Hyresgästföreningen kräver ett stopp för barnvräkningar. Under 2020 vräktes nästan dubbelt så många barnfamiljer än året innan i Stockholm stad, trots att FN:s barnkonvention nu är svensk lag. Det behövs ett tydligt och mer långsiktigt arbete för ett mer socialt hållbart Stockholm.

Staden når inte sina byggmål. Antalet markanvisningar till stadens allmännyttiga bostadsbolag måste öka markant.Vi vill se ett ökat bostadsbyggande där hyresrätten prioriteras och en aktiv markpolitik där staden ställer tydliga krav på byggaktörerna för att begränsa framtida boendekostnader. Allmännyttan ska utvecklas istället för att vara föremål för ombildningar. Allmännyttan ska inte heller behöva verka i en miljö med återkommande signaler om kommande utförsäljningar.

Satsa på de allmännyttiga bostadsbolagen och lägg mindre fokus på privata hyresvärdar. Privata hyresvärdar har ofta ett större vinstintresse och många gånger sämre förvaltningskvalité, samt erbjuder hyresgästerna mindre inflytande. Staden kan inte ge bort sitt bostadsförsörjningsansvar och måste använda sig mer av allmännyttan. Det är det bästa verktyget för att bidra till en mer hållbar stad som äger, förvaltar och bygger trygga bostäder som människor faktiskt har råd med.

Hyresgästföreningen region Stockholm vill vara en konstruktiv part och är öppen för bostadspolitiska samtal med partierna i Stockholms stads styre.  

Bostadspolitiska gruppen för Stockholms stad vid Hyresgästföreningen region Stockholm

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150