Marie Linder
Filippa Ländin

Partierna går på tvärs mot väljarna enligt nya siffror från Novus

På torsdag lägger regeringen fram propositionen Stärkt skydd för hyresgäster på riksdagens bord. Den ska ge ökat skydd för hyresgäster vid större renoveringsarbeten, om bostaden brinner upp eller sprängs, och när oseriösa fastighetsägare försummar sina plikter. Idag ser det ut som att flera riksdagspartier kommer att rösta emot flera av förslagen. Något som går helt på tvärs vad partiernas egna väljare tycker enligt ny mätning från Novus.

- Det är oroande och minst sagt förvånande att flera politiska partier nu verkar vilja rösta emot förslag som skulle ge hyresgäster större trygghet mot till exempel chockhöjningar av hyran vid renoveringar. Särskilt när vi nu ser så tydligt att väljarna tycker precis tvärtom, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Enligt nya siffror från Novus vill en överväldigande majoritet av den svenska väljarkåren se att tre av de fyra förslagen i propositionen genomförs:

  • 82 procent av väljarna tycker det är ett bra förslag att höga hyresökningar efter stora renoveringar trappas upp under längre tid i istället för att drabba hyresgäster slå till på en gång. De forna allianspartierna och Sverigedemokraterna kommer rösta emot detta förslag.
  • 95 procent tycker det är bra förslag attdet ska bli lättare för samhället att ingripa mot seriösa värdar som låter sina fastigheter förfalla. Moderaterna och Sverigedemokraterna kommer rösta emot detta förslag.
  • 81 procent vill se attde hyresgäster vars lägenheter brinner upp eller sprängs får ett nytt hyreskontrakt. Sverigedemokraterna och Liberalerna kommer rösta emot detta förslag.

- Min uppmaning till våra folkvalda är att lyssna på vad väljarna tycker i den här frågan. För nu har vi svart på vitt att väljarna inte tycker människor ska behöva gå från hus och hem för att de inte har råd med chockhöjda hyror efter renovering. Nu måste riksdagen ta sitt ansvar och se till att vi får bort renovräkningarna i Sverige, säger Marie Linder.

Om undersökningen:

Novus har utfört en väljarundersökning på uppdrag av Hyresgästföreningen om de fyra bostadspolitiska förslag Riksdagen ska rösta om 18 november. Resultatet i korthet:

Det ska bli lättare för samhället att ingripa mot oseriösa värdar som låter sina fastigheter förfalla:
Befolkningen i stort:
Bra förslag: 95 %
Dåligt förslag: 3 %
Indelat efter partisympatier:
Bra förslag:     M: 93 %         L: 91 %          C: 93 %          KD: 96 %       S: 99 %          V: 100 %            MP: 90 %       SD: 89 %        Osäkra väljare: 94 %

Dåligt förslag: M: 5 %           L: 9 %            C: 1 %            KD: 2 %         S: 0 %            V: 0 %                   MP:0 %          SD: 7 %         Osäkra väljare: 1 %

Hyresgäster vars lägenheter brinner upp eller sprängs ska garanteras ett nytt kontrakt. Så är det inte idag:

Befolkningen i stort:
Bra förslag: 81 %
Dåligt förslag: 10 %
Indelat efter partisympatier:
Bra förslag:
     M: 73 %         L: 63 %          C: 83 %          KD: 84 %       S: 87 %          V: 93 %              MP: 96 %       SD: 72 %        Osäkra väljare: 82 %

Dåligt förslag: M: 16 %         L: 10 %          C: 6 %            KD: 8 %         S: 4 %            V: 1 %                   MP: 0 %         SD: 18 %        Osäkra väljare: 3 %

Höga hyresökningar efter större renoveringar ska trappas upp under längre tid i istället för att slå till på en gång.

Befolkningen i stort:
Bra förslag: 82 %
Dåligt förslag: 10 %
Indelat efter partisympatier:
Bra förslag:     M:  71 %        L:  71 %         C:  78 %         KD: 79 %       S: 94 %          V: 92 %              MP: 78 %       SD: 75 %        Osäkra väljare: 82 %

Dåligt förslag: M: 18 %        L: 17 %          C: 11 %          KD: 16 %       S: 1 %            V: 4 %                   MP: 15 %       SD: 18 %        Osäkra väljare: 1 %

Bostadsrättsinnehavare/villaägare som hyr ut sin bostad i andrahand, ska inte längre kunna säga upp ett tidsbegränsat hyreskontrakt i förtid.

Befolkningen i stort:
Bra förslag: 45 %
Dåligt förslag: 37 %
Indelat efter partisympatier:
Bra förslag:     M: 37 %         L: 28 %          C: 34 %          KD: 34 %       S: 56 %          V: 65 %              MP: 47 %       SD: 37 %        Osäkra väljare: 40 %

Dåligt förslag: M: 49 %        L: 52 %          C: 42 %          KD: 59 %       S: 27 %          V: 13 %              MP: 39 %       SD: 42 %        Osäkra väljare: 32 %

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se