Marie L DSC1212
Filippa Ländin

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens inbjudan

Regeringen har bjudit in bostadsmarknadens parter till samtal om utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Hyresgästföreningen välkomnar regeringens inbjudan till samtal.

– Det är bra att regeringen har bjudit in bostadsmarknadens parter så att hyresgästerna har en röst och en särskild roll i den fortsatta processen. Det borde gjorts från början. Vår ståndpunkt är att frågan ska avgöras i förhandlingar mellan bostadsmarknadens parter, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Bostadsmarknadens parter består av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. I över femtio år har bostadsmarknadens parter förhandlat villkoren för bostadshyresmarknaden. Förhandlingssystemet har lett till ett starkt konsumentskydd och förutsägbarhet för hyresgästerna, tillsammans med en långsiktigt stabil hyresutveckling för fastighetsägarna.

– Vi är fortsatt starkt kritiska till det förslag som ligger eftersom det tar bort den kollektiva förhandlingsrätten. Det innebär att hyresgästernas möjligheter att kollektivt förhandla hyrorna i nybyggda lägenheter försvinner. Hyresgästföreningen vill fortsatt ta ansvar för hyresgästernas trygghet, inflytande och konsumentskydd, säger Marie Linder.

 

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se