Marie L DSC1169
Filippa Ländin

Hyresgästföreningen välkomnar förslag i utredning om bostadsbidrag och underhållsstöd

Idag lämnar regeringens särskilda utredare Åsa Karlsson Björkmarker utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Hyresgästföreningen är positiva till flera förslag.

– Hyresgästföreningen har länge påpekat att bostadsbidraget måste reformeras, därför är det mycket glädjande att förslagen som presenteras tar ett helhetsgrepp kring bostadsbidragets nivåer och utformning, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Bostadsbidraget baseras idag på hyror från 1997. Utredningen föreslår att nivåerna för bidraget ska anpassas till dagens hyror. Vidare föreslås även att bidragets utformning ska reformeras, för att inte riskera att personer som tar del av bidraget blir återbetalningsskyldiga i lika stor utsträckning.

– Bostadsbidraget har halkat efter folks hyror under en väldigt lång tid och blivit ett allt sämre verktyg för att utjämna skillnader på bostadsmarknaden. Vi välkomnar också att bidragets utformning moderniseras, så att det blir lättare att göra rätt, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen kommer att ge en mer utförlig analys och redogörelse i ett remissvar när utredningen remitteras.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se