Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Marie Linder

Hyresgästföreningen välkomnar en bostadsminister med ökat jämställdhetsfokus

Märta Stenevi (MP) har utsetts till ny jämställdhets- och bostadsminister. Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder välkomnar den nya bostadsministern och hoppas på ett tydligare fokus på den sociala bostadspolitiken.

– Det är glädjande med en bostadsminister som sätter människan i centrum. Det är viktigt att lyfta bostadsfrågan ur konsumentens perspektiv, för det handlar inte bara om byggande utan om att skapa hem. Trygga hem är nämligen grundläggande för tryggheten i samhället. Trygghet skapas även genom stadsutveckling med ett fokus på livet mellan husen, säger Marie Linder. 

Hyresgästföreningen välkomnar ett ökat jämställdhetsperspektiv i bostadspolitiken men undrar hur klyftorna i samhället ska kunna minskas samtidigt som marknadshyra införs.

– Jämställdhetsperspektivet är viktigt för allas lika möjligheter i livet, framförallt inom bostadspolitiken. Ett exempel på dagens ojämställda politik är att betydande resurser ges från det offentliga till det ägda boendet. Det behövs en politik där staten inte gynnar en boendeform och i stället ger jämställda villkor för bostadsmarknaden, oavsett det handlar om hyrt eller ägt boende. Just nu ser vi stigande hyror, ökad trångboddhet och försämrade livschanser för många hushåll. Tyvärr riskerar regeringen förvärra den utvecklingen eftersom de just nu utreder införandet av marknadshyror, säger Marie Linder. 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se