Hyresgästföreningen: säkra hyresgästernas rätt till ett hem vid brand och sprängning

Hyresgästföreningen uppmanar alla politiska partier att ta ställning i en fråga som är avgörande för hyresgästernas trygghet. En hyresgäst som råkar ut för en brand riskerar att bli hemlös. Den senaste tiden har flera tragiska händelser med brand och sprängningar ägt rum i Sverige, bland annat den uppmärksammade sprängningen i Göteborg.

Idag finns ingen lagstiftning som ger hyresgäster rätt att få tillbaka ett hyreskontrakt när deras hem har förstörts av brand eller annan skada. Hyreskontraktet och besittningsrätten brinner upp tillsammans med lägenheten. Då spelar det egentligen ingen roll vad som orsakade branden. Många hyresvärdar löser detta genom att erbjuda en ny lägenhet, men hyresvärden är inte skyldig att erbjuda de drabbade ett nytt hem. I värsta fall blir hyresgästen hemlös.

Just nu ligger en proposition på riksdagens bord, stärkt skydd för hyresgäster, prop. 2020/21:201. Ett av förslagen handlar om vad som händer när en lägenhet förstörts av brand eller liknande.

Hyresgästföreningen uppmanar nu alla politiska partier att rösta för en stärkt lagstiftning som ytterligare skyddar hyresgästers rätt till ett tryggt hem, även när bostaden bokstavligt talat gått upp i rök. Det är inte rimligt att hyreskontraktet och besittningsrätten brinner upp tillsammans med lägenheten.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se