Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

pengar hus

Hyresgästföreningen oroas över bristande konsumentperspektiv i statlig översyn av hyror

Sent på torsdagen den 25 juni meddelade Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att de utser en statlig kommission som ska kartlägga och analysera hur hyreslägenheters geografiska läge och kvalitet påverkar hyressättningen. 

–Bostäder måste kunna efterfrågas och det handlar i grunden om en bostadsförsörjning som måste finnas på plats enligt lag. Vi vet redan idag att hyresgäster lägger en stor del av sin disponibla inkomst på hyran. Det är inte hållbart. Med högre hyror för hyresrätter riskerar vi utelåsningseffekter av en stor grupp människor och en redan allvarlig bostadssegregation riskerar att förvärras, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Det är viktigt att komma ihåg att bostaden inte är som vilken vara som helt på marknaden. Utan rätten till en bostad är en social rättighet och ingår i svensk lag. Det i sin tur innebär att det måste finnas en balans mellan efterfrågan och utbud i allmänhet och hyresgästers förutsättningar att efterfråga i synnerhet.

–Därför är det mycket oroväckande att ledamöterna i hyreskommissionen enbart representerar fastighetsägarsidan och konsumentperspektivet saknas helt fastän vi i Sverige har en modell där det är parterna dvs hyresvärdarna och hyresgästerna som förhandlar hyran, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– Läge och förvaltningskvalitet påverkar redan idag hyressättningen. En kartläggning över hur läge och kvalitet har påverkat hyressättningen tycker vi är rimligt att man kan göra. Men kommissionens andra uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder i de fall man konstaterar att lägesfaktorn och lägenheternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning är däremot helt fel. Det ska inte staten göra utan det är parternas uppdrag. Annars riskerar vi en hyresreglering som inskränker dagens avtalsfrihet, säger Erik Elmgren.Inför 2021 års förhandlingar skickar vi ut över 200.000 enkäter om förvaltningskvalitet till våra medlemmar samtidigt som vi gör vår största satsning någonsin på lokala hyressättningsmodeller sk systematisk hyressättning. Det är ett viktigt underlag som vi hoppas kunna bidra med i kartläggningen och i utredningen. Hyresgästföreningen kommer fortsätta ta fajten för att hyresgästers rättigheter på bostadsmarknaden.
 

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se