Förbundsstyrelse 2021-2023

Hyresgästföreningen har valt en ny förbundsstyrelse

På Hyresgästföreningens förbundsstämma som äger rum 1–3 oktober 2021 valdes en ny förbundsstyrelse enligt valberedningens förslag. Marie Linders mandat förlängs till och med 2023. 

I förbundsstyrelsen för 2021–2023 sitter följande: 
Marie Linder, ordförande
Jan Andersson, ledamot (omval) 
Kristina Bergman, ledamot (omval) 
Lennart Derehag, ledamot (omval) 
Hans Eklund, ledamot (omval) 
Pia Fridström, ledamot (omval) 
Helena Frisk, ledamot (omval) 
Jens Nilsson, ledamot (omval) 
Ola Palmgren, ledamot (nyval) 
Simon Safari, ledamot (omval) 
Veronica Sällemark, ledamot (nyval) 

Ersättare till styrelseledamöterna: 
Gunnar Bergman (omval) 
Elin Loberg (omval) 
Kenneth Gustavsson (omval) 
Ali Karimi Damavandi (nyval) 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se