Marie Linder
Filippa Ländin

Hyresgäster och deras ekonomi. Kvinnor mest utsatta vid skilsmässa. Många klarar inte framtida ökade kostnader

I den sjätte delen av rapporten Hyresgästerna 2022  (https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/)tittar Hyresgästföreningen närmare på ekonomin och livssituationen bland utsatta hushåll.  

Kvinnor mest ekonomiskt utsatta vid skilsmässa 
Drygt var femte kvinna anger att de inte skulle ha råd att bo kvar om relationen med sambon tog slut.  

–  Det här är något vi och flera organisationer sett en längre tid. Det här skapar en situation där kvinnor tvingas kvar i destruktiva och våldsamma relationer för att de helt enkelt inte har råd att flytta eller för tillgången på bostäder är så svår att de tvingas bo kvar. Den yttersta konsekvensen av bostadsbristen är just detta: den försätter människor i väldigt svåra situationer. Det är därför bostadsbristen är en så akut fråga. Det måste finnas fler bostäder till rimlig hyra, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen. 

Bland hyresgäster och kvinnor anger nästan 30 procent att de inte skulle ha råd att bo kvar vid en skilsmässa. 14 procent av männen svarar att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin bostad. Bland de ekonomiskt utsatta hushållen är det allra värst. 36 procent av de ekonomiskt stressade och 43 procent av de med ohållbara boendekostnader kan inte bo kvar vid en separation.   

Ett av fem hyreshushåll klarar inte hushållsbudgeten - framtida räntehöjningar hotar dubbla antalet utsatta hushåll 
Av alla hushåll är det tolv procent som inte klarar en normal hushållsbudget. Men nästan vart femte hyreshushåll klarar inte av att betala hushållets kostnader. Boendekostnader står för en stor del av våra utgifter. Bland landets hushåll har 15 procent ohållbara boendekostnader. Nästan var tredje hyreshushåll anger att de idag har boendekostnader som är ohållbara. 

– En femtedel klarar inte en normal hushållsbudget idag. Det är en hög siffra. Och när vi tittar in i framtiden ser det dystert ut för många hyresgäster. Vi ser att många lever på gränsen och när inflationen ökar slår det hårt mot våra hyresgäster som redan räknar de sista kronorna varje månad, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av rapporten Hyresgästerna 2022

Höjda boendekostnader - som skulle kunna komma av en omfattande renovering eller höjda räntor - riskerar att öka andelen utsatta hushåll till 30 procent av hela befolkningen. Om boendekostnaderna (ej amortering) stiger med 50 procent skulle andelen med ohållbara boendekostnader nästan fördubblas, från dagens 15 procent till 26 procent av hela befolkningen. Bland bostadsägare skulle problemet öka, 23 procent av hushållen i bostadsrätt och 18 procent av småhusägarna skulle då få ohållbara boendekostnader.   

Varannan har inte råd att spara 
Bland de ekonomiskt utsatta hushållen kan drygt 45 procent inte spara pengar idag. Bland landets hyresgäster anger 28 procent att de inte har råd att spara. Andelen är ungefär densamma inom de trångbodda hushållen som även de har svårt att lägga undan pengar. 

– Den här bo-orättvisan mellan olika boendeformer sticker verkligen i ögonen. Är du uppvuxen i villa så kommer du troligtvis kliva ut i vuxenlivet med ett sparkonto och en bostad. Men är du uppvuxen i hyresrätt riskerar du att kliva ut i en verklighet med bostadsbrist och noll kronor på sparkontot. Det är djupt orättvist och skapar stora klyftor i vårt samhälle, säger Marie Linder. 

Definitioner utsatta hushåll 
Delar av befolkningen har en pressad livssituation. Här redovisas fyra grupper av så kallade utsatta hushåll.  

  • Trångbodda: Hushåll där bostaden har färre än 20 kvm per person i hushållet. Definitionen är hämtad ur Boverkets rapport från år 2020 Mått på bostadsbristen.  

  • Ekonomiskt stressade: Hushåll som inte klarar konsumentverkets uppskattade kostnader för individer i ett hushåll, här angett som 5 500 konor per barn och 6 400 kronor per vuxen, boendekostnader inkluderat.  

  • Ohållbara boendekostnader: Hushåll som betalar mer än 40 procent av deras inkomst, efter skatt och bidrag, i boendekostnader. Definitionen är hämtad från Eurostat. Boendekostnader är här definierade som hyra, ränta och avgifter som inte kan undvikas. Amortering på eventuellt bostadslån är inte medräknat.  

  • Ohållbara boendekostnader vid ökning: Innehåller ett scenario där boendekostnaderna ökar med 50 procent. Måtten anger hushåll som då skulle komma att betala mer än 40 procent av disponibel inkomst i boendekostnader. 

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se