Fasad
Alexandra de León

Hyresförhandlingen med Finnvedsbostäder är klar

Hyresgästföreningen och Finnvedsbostäder har kommit överens om hyreshöjningen för närmare 2 600 lägenheter i Värnamo kommun. Från och med 1 januari 2023 blir den genomsnittliga hyreshöjningen cirka 3,1 procent. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag inte gett några yrkanden alls eller i stället historiskt höga yrkanden. Överenskommelsen med Finnvedsbostäder visar att rimliga hyresnivåer är möjliga. Hyresgästföreningen hoppas nu att fler ska landa i en mer sansad hyreshöjning.

-  Många hyresgäster befinner sig i ett riktigt tufft ekonomiskt läge och med den här överenskommelsen har Finnvedsbostäder visat att de tar ansvar för sina hyresgäster. Överenskommelsen är också ett bevis på att de lokala förhandlingarna fungerar även under ett krisår som detta. Det finns hyresvärdar som vill ta ansvar för ett en stabil hyresmarknad, i stället för att föra över alla ökade kostnader på sina hyresgäster, säger Erik Elmgren förbundschef på Hyresgästföreningen.

Efter konstruktiva förhandlingar blev det klart att Hyresgästföreningen och Finnvedsbostäder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 2 600 lägenheter i Värnamo kommun som berörs av överenskommelsen.

- Vi har haft en bra dialog med bolaget och kommit fram till en lokal överenskommelse där vi har värnat förhandlingssystemet säger Angelica Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Från den 1 januari 2023 innebär det en genomsnittlig hyreshöjning på cirka 3,1 procent:

  • Lägenheter med varmhyra, 3,3 procent
  • Lägenheter med kallhyra och fastigheter med presumtionshyra utan investeringsstöd, 1,65 procent

Årets förhandlingar präglas av ett ovanligt ansträngt ekonomiskt läge. Samhället befinner sig i en tid av hög inflation vilket resulterar i en drastisk kostnadsutveckling. Hyresgäster lägger en stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende och många har inte råd med några större hyreshöjningar.

Mer om presumtionshyra

För mer information, kontakta:

Angelica Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 06
E-post: angelica.karlsson@hyresgastforeningen.se