Förhandling_Mostphotos
Mostphotos

Hyresförhandlingen har startat i Jönköping, Habo och Mullsjö

Inför årets hyresförhandlingar meddelade Fastighetsägarna att de ansåg en hyreshöjning med 10 procent som rimlig. Nu har Fastighetsägarna GFR påkallat förhandling med yrkanden för Jönköping, Habo och Mullsjö som går i samma linje. Det är orimliga siffror enligt Hyresgästföreningen. 

I veckan påbörjades den årliga hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen region Sydost och Fastighetsägarna GFR, branschorganisation och ombud för privata hyresvärdar.

Fastighetsägarna GFR yrkar följande hyreshöjningar:

  • Jönköping 9,55 procent
  • Habo 9,40 procent
  • Mullsjö 9,27 procent  

Sverige står inför ett samhällsekonomiskt, mycket svårt läge och Hyresgästföreningen är orolig för hur årets yrkanden kommer belasta hyresgästerna ytterligare. De höga buden som ligger är orimliga och oacceptabla enligt Hyresgästföreningen, hyresgästerna har helt enkelt inte råd.

- Att fastighetsägarna yrkar vansinnigt höga hyreshöjningar är ansvarslöst. Fastighetsbranschen har en mycket lång tid bakom sig av ekonomiskt goda år, det finns marginaler att ta av för att hantera det rådande läget utan att lägga över hela kostnaden på hyresgästerna, säger Brigitte Widell, ordförande Hyresgästföreningen Vätterbygden.


Våren 2022 ingick Hyresgästföreningen tillsammans med Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna en trepartsöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att utgångspunkten för en hyresförhandling är att blicka tillbaka på kostnader, inte se eventuella kostnadsökningar i framtiden.

- Årets hyresförhandlingar ska föras mot bakgrund av den trepartsöverenskommelse som Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ingått och den bygger på långsiktig balans mellan parternas intressen, inte att en part kortsiktigt ska roffa åt sig på motpartens bekostnad säger Angelica Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta gärna: 
Angelica Karlsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Sydost. 
Mejl: 
angelica.karlsson@hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-459 21 06

Du kan även läsa mer via länkarna nedan:

Frågor och svar om hyresförhandlingar 2023 

Hyresförhandlingen 2023 i region Sydost