Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Förslag om nya regler för presumtionshyror får begränsad effekt på byggandet

I november 2016 beslutade regeringen att utse en särskild utredare med uppgift att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, det vill säga reglerna om presumtionshyra. Idag har utredaren Håkan Julius slutfört sitt uppdrag.

 -Vi tror inte att utredningens förslag kommer bidra till ett ökat bostadsbyggande vilket ju var tanken med utredningen från första början. Det är en uppfattning vi delar med övriga parter på bostadsmarknaden, säger Erik Elmgren, förhandlingschef i Hyresgästföreningen och en av experterna i utredningen.

-Utredningen har heller inte kunnat visa att hyressättningssystemet i sig hämmar nyproduktionen av hyresrätter. Det krävs helt andra åtgärder än förändringar i hyressättningssystemet för att öka nyproduktionen av hyresrätter och det visar också utredningen. En bred skatteöversyn för att bland annat rätta till den ekonomiska obalans som råder mellan hyrt och ägt boende skulle sannolikt vara mer effektivt, säger Erik Elmgren.

-Det är snarare de höga hyresnivåerna i nybyggda hyresrätter som begränsar hushållens möjligheter att efterfråga nybyggda hyresrätter. Människor har helt enkelt inte råd att efterfråga det som byggs och presumtionshyresnivåerna ligger redan på alltför höga nivåer. Det är viktig kunskap inte minst för politiken.

I uppdraget har bland annat ingått att analysera hur möjligheterna att avtala om presumtionshyra påverkar nyproduktionen. Utredaren skulle också ta ställning till hur modellen med presumtionshyra ska utvecklas för att främja byggandet av hyreslägenheter. Syftet med denna del av översynen har varit att skapa bättre förutsättningar för att hyreslägenheter byggs i de delar av landet där det råder bostadsbrist.

-Med tanke på den ytterst marginella effekten på nybyggnationen är det sannolikt bättre att bibehålla lagstiftningen om presumtionshyror i nuvarande skick, säger Erik Elmgren.

-Det kan skapa onödig osäkerhet att genomföra förändringar inom presumtionshyressystemet som ytterligare komplicerar regelverket i en tid då det redan byggs rekordmycket.

-Utredningens uppdrag har varit att se över ett mycket komplext och sammansatt system. Utredningen borde därför ha fått betydligt mer tid på sig än bara några månader för att kunna analysera och belysa frågorna på ett ännu mer djuplodande och grundligt sätt. Då hade möjligheten att få fram mer effektiva förslag sannolikt varit större, säger Erik Elmgren.

För mer information kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15