Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Nina Rung

Så här ökar vi tryggheten i våra hus

Nina Rung, utbildad kriminolog och genusvetare, arbetar som brottsutredare på Barnahus i Stockholm kommer till Västerås Stadsbibliotek nästa vecka torsdag, kl.18-20,  för att föreläsa om hur vi kan öka tryggheten i vårt samhälle.

Nina driver den ideella föreningen Huskurage som har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

- Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – vi kallar det Huskurage. Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp, säger Nina Rung.

Nina, som är en flitigt anlitad föreläsare, ger oss bland annat ökad kunskap om könsnormer, våld i nära relationer och sexualiserat våld.