Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Marie Linder välkomnar investeringsstödet. Bild: Christian Gustavsson

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens investeringsstöd för hyresrätter

Regeringen har nu presenterat formerna för det investeringsstöd till nyproduktion av hyresrätter och studentbostäder som tidigare har utlovats.

Hyresgästföreningen har sedan länge krävt en skattereform för att justera den skattemässiga obalans som råder mellan olika upplåtelseformer. I väntan på att det ska ske har föreningen förordat ett investeringsstöd för att öka produktionen av hyresrätter med rimliga hyror. Det är därför positivt att stödet nu äntligen presenteras.

- Dagens bostadsbrist är ett stort problem för både individer, arbetsmarknaden och samhället i stort. Den dämpar både tillväxt, människors utveckling och vår gemensamma välfärd. Människor har idag svårt att flytta till arbete och studier och det behövs satsningar för att bryta bostadsbristen, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

- Även om det byggs mer nu än på många år så är det som byggs alldeles för dyrt för människor med normalinkomster. Och vi vet av ett flertal utredningar senaste åren att hyresrätten har svårt att konkurrera, inte minst på grund av den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer. Därför är det bra att investeringsstödet nu äntligen kommer på plats.

- Det framåtsyftande stödet kommer att få positiv effekt. Det kan bidra till att öka byggtakten, hålla nere hyresnivåerna i nyproduktionen och ge fler människor möjligheten att skapa sig ett hem för sig och sin familj var de än bor i landet, säger Marie Linder.

- Särskilt intressant kan stödet bli för de kommuner som har bostadsbrist men där kostnaderna för att bygga hyresrätter överstiger marknadsvärdet.

Stödet kommer att delas upp i två delar, ett retroaktivt och ett framåtsyftande. Regeringen har gjort bedömningen att det behövs en särlösning för att kunna ge stödet retroaktivt.

- Vi tycker det är olyckligt att regeringen gör två separata förordningar. Det retroaktiva kommer dock bara finnas under väldigt begränsad tid och vår bedömning är att det omfattar få bostäder, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Jens Lundberg, pressekreterare 070-336 33 98