På den här webbplatsen används cookies
Genom att fortsätta surfa på www.hyresgastforeningen.se godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här.

Innehåll A-Ö

Här kan man lägga bra och pedagogiska länkar

 

Vilka är vi

Organisation

Hyresgästföreningen är organiserad i fyra nivåer:
  • Lokala organisationer i bostadsområden.
  • Hyresgästföreningar på kommunnivå. Ofta ansvarar en hyresgästförening för flera kommuner. I riktigt stora kommuner kan det finnas flera föreningar.
  • Regioner som samordnar de kommunala hyresgästföreningarna. Landet är uppdelat i nio regioner.
  • Riksförbundet samlar alla landets regioner.

525 000 hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen.

10 000 medlemmar är förtroendevalda till olika uppdrag inom organisationen.

Det finns 1 425 lokala hyresgästföreningar i landets bostadsområden.

 
​På alla fyra nivåer är det förtroendevalda medlemmar som fattar de övergripande besluten om hur verksamheten ska skötas.

Bostadsområdet

I bostadsområdet tar den lokala organisationen upp gemensamma frågor med hyresvärden eller förvaltaren. Det kan vara allt från att föra en dialog om bostadsområdet till att direkt påverka skötseln av området. Den lokala organisationen kan se ut på olika sätt. Det kan vara grupper som arbetar med enstaka frågor, en lokal hyresgästförening eller ett husombud. Om det finns en lokal hyresgästförening bjuder den in alla medlemmar till årsmötet som är den högsta beslutande församlingen. Där väljs en styrelse som ansvarar för att driva verksamheten under året.

Kommunen

På kommunnivå förhandlar Hyresgästföreningen om hyrorna med de kommunala bostadsbolag som finns på orten och de flesta privata hyresvärdar. Föreningen arbetar även med att påverka i andra bostadsfrågor som har kommunal anknytning. På kommunnivå finns också en styrelse och ett årsmöte. Alla medlemmar bjuds in till årsmötet.

Regionen

Hyresgästföreningens regioner samordnar de insatser som behövs runt om i regionen. Här finns samlad expertis i olika boendefrågor som jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Regionens högsta beslutande församling är fullmäktige. Representanter till fullmäktige väljs på de ingående hyresgästföreningarnas årsmöten. Här finns en karta över regionerna.

Hela landet

Hyresgästföreningens riksförbund arbetar bland annat med information, politisk opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. Den högsta beslutande församlingen på riksnivå är förbundsstämman och förbundsstyrelsen. Förbundsstämman består av representanter som väljs på regionernas fullmäktigemöten.
 
All verksamhet i Hyresgästföreningen utgår från våra stadgar. Här hittar du stadgarna. Vår verksamhet kan du läsa om i verksamhetsberättelsen.

 

Vår historia

De första hyresgästföreningarna bildades i början av 1900-talet för att kämpa för hyresgästernas rätt i konflikter med hyresvärdarna.
 
Den första hyresgästföreningen som fortfarande finns kvar bildades i Nynäshamn 1915. Det var missnöjda hyresgäster vid Telegrafverkets bostäder som samlades till möte. Bostäderna var dåliga och hade varken el eller vatten, men desto mer råttor och annan ohyra. När värden vägrade göra något åt problemen beslöt de boende att gå samman i en hyresgästförening och försöka få till en förändring.
 
På liknande sätt startade hyresgästföreningar runt om i landet. År 1923 bildades Hyresgästernas Riksförbund och 1925 omfattade förbundet hela landet. Då hade förbundets föreningar cirka 8 000 medlemmar. I dag har Hyresgästföreningen över en halv miljon medlemmar.
Skriv ut
Telefon: 0771-443 443  |  Kontakta oss  |  Om webbplatsen
Läs Hyresgästföreningens medlemstidning: